DAL ATI I DDYSGU

Cynhelir yr Wythnos Addysg Oedolion rhwng 19 – 25 Medi 2022 gyda chyfleoedd ar gael ar draws y mis. Edrychwch drwy’r cannoedd o gyrsiau a digwyddiadau ar-lein ac wyneb i wyneb a’r adnoddau RHAD AC AM DDIM ar ein platfform drwy gydol mis Medi.

Darganfyddwch eich angerdd am ddysgu, gloywi eich sgiliau, gwella eich iechyd a’ch llesiant, datblygu eich gyrfa neu ofyn am gyngor ac arweiniad arbenigol i gymryd ail gyfle a newid eich stori.

Defnyddiwch y blwch chwilio islaw i ddechrau dysgu.

DARGANFOD EICH ANGERDD AM DDYSGU

Gall addysg oedolion ehangu gorwelion, adeiladu eich rhwydweithiau ac agor drysau. Dyma’ch cyfle i gael dechrau newydd. P’un ai ydych yn edrych am gyfeiriad newydd, hwb i’ch hyder, gloywi eich sgiliau, gwella eich cyfleoedd swydd, edrych am gyngor ac arweiniad ar gymhwyster, neu yn syml fod eisiau dysgu rhywbeth newydd. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhad ac am ddim ac mae ar gyfer pawb.

Dyma rai straeon i’ch ysbrydoli am bobl a gymerodd y cam cyntaf i newid eu bywydau er mwyn adeiladu dyfodol gwell. Bu addysg oedolion yn allweddol i bob un o’u straeon llwyddiant ac yn rhaff bywyd i lawer.

CEWCH EICH YSBRYDOLI GAN…

Chloe Young - Inspire winner 1

Chloe

Ddwy flynedd yn ôl, roedd Chloe Young o’r Wyddgrug…

Darllen stori Chloe
Catrin Pugh, Coleg Cambria , Wrexham, winner of the Inspire Award for Health and Wellbeing

Catrin

Newidiodd bywyd Catrin am byth yn 2013 pan ddioddefodd…

Darllen stori Catrin
Inspire Awards - Dinas Powis 07/09/2020

Kierran

Saith mlynedd ar ôl cael ei ryddhau o’r Fyddin…

Darllen stori Kierran
Joseff Gnagbo

Joseff

Cafodd Joseff Gnagbo ei fagu ar y Traeth Ifori,…

Darllen stori Joseff
MANDATORY BYLINE - HUW JOHN,

Ralph

Bu Ralph Handscomb, sy’n dod o Ferthyr Tudful ac…

Darllen stori Ralph
Emma Williams

Emma

Cafodd Emma Williams ei geni yn Wrecsam a roedd…

Darllen stori Emma

Lawrlwythwch ein pecyn ymgyrch ac adnoddau i gymryd rhan

CANFOD MWY AM WYTHNOS ADDYSG OEDOLION

GALW POB DARPARYDD ADDYSG OEDOLION

Lawrlwythwch ein pecyn ymgyrch ac adnoddau i gymryd rhan

 

Rhannu sgiliau tu hwnt i Gymru

Edrychwch ar y digwyddiadau ar-lein sy’n digwydd tu hwnt i Gymru. Fe welwch amrywiaeth eang o gyrsiau ar-lein gydag achrediad, sesiynau blasu a sesiynau tiwtorial sydd ar gael i bawb ble bynnag yr ydych.

Canfod mwy o ddigwyddiadau ar-lein

 

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.