NEWID DY STORI

Edrychwch ar straeon ysbrydoledig pobl a gymerodd y cam cyntaf i droi eu bywydau o amgylch i adeiladu dyfodol gwell iddynt eu hunain, eu teulu a’u cymuned. Bu addysg oedolion yn allweddol i bob un o’u straeon llwyddiant ac yn rhaff bywyd i lawer. Cewch chithau eich ysbrydoli drwy glicio ar unrhyw un o’r delweddau islaw i ddarllen neu gweld eu stori. Dyma’r hyn y gall addysg oedolion ei wneud i chi, gallwch chithau newid eich stori hefyd.

Chloe Young - Inspire winner 1

Chloe Young

Ddwy flynedd yn ôl, roedd Chloe Young o’r Wyddgrug yn rhy ofnus i adael ei chartref ei hun oherwydd gorbryder ac iselder difrifol ac anhwylder…

Darllen stori Chloe
Catrin Pugh, Coleg Cambria , Wrexham, winner of the Inspire Award for Health and Wellbeing

Catrin Pugh

Newidiodd bywyd Catrin am byth yn 2013 pan ddioddefodd losgiadau gradd tri ar 96% o’i chorff mewn damwain bws yn Ffrainc, roedd yn 19. Doedd…

Darllen stori Catrin
Inspire Awards - Dinas Powis 07/09/2020

Kierran James

Saith mlynedd ar ôl cael ei ryddhau o’r Fyddin ar seiliau meddygol, mae Kierran James wedi ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cynnal a Chadw…

Darllen stori Kierran
Joseff Gnagbo

Joseff Oscar Gnagbo

Cafodd Joseff Gnagbo ei fagu ar y Traeth Ifori, ond bu’n rhaid iddo geisio lloches yng Nghymru oherwydd aflonyddwch gwleidyddol. Meddai: “Roedd fy mamwlad o…

Darllen stori Joseff
MANDATORY BYLINE - HUW JOHN,

Ralph Handscomb

Bu Ralph Handscomb, sy’n dod o Ferthyr Tudful ac sydd wedi ymddeol, yn helpu pobl i chwilio am swyddi yn ystod y cyfnod clo, mae’n…

Darllen stori Ralph
Emma Williams

Emma Williams

Cafodd Emma Williams ei geni yn Wrecsam a roedd wedi gadael cartref erbyn iddi fod yn 14 oed. Cafodd broblemau gyda’i iechyd meddwl a bod…

Darllen stori Emma

CYMRU’N GWEITHIO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio #newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.